• 2017 – Modernizacja urządzeń i układów pomocniczych na ciągu technologicznym łuskowania TNT w celu minimalizacji zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków (projekt branżowy) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2017 – Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
  • 2016 – Modernizacja węzła absorpcji NOx na potrzeby instalacji produkcyjnej DNT/TNT (projekt wszystkich branż) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2016 – Budowa magazynu bloków długich i budynku spedycji z pracami towarzyszącymi (projekt wszystkich branż) dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
  • 2016 – Projekt parku zbiorników magazynowych wraz z orurowaniem (projekt branżowy) dla Bydgoskich Zakładów Sklejek Sklejka Multi SA;
  • 2014/15 – Projekt  instalacji odprowadzenia oparów wraz z doborem przerywaczy płomienia i zaworów oddechowych dla zbiorników przecieków, wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem (projekt technologiczno-mechaniczny) dla PERN SA;
  • 2014 – Budowa zbiornika V=2000m³ (projekt wszystkich branż) dla OLPP Sp. z o.o.;
  • 2012/13 – Projekt instalacji odprowadzenia oparów spirytusu (projekt technologiczno-mechaniczny) wraz z doborem przerywaczy płomienia i zaworów oddechowych dla WYBOROWA SA;