Aktualności

Projekty i realizacje

  • 2022 – Węzeł do przygotowania nadawy wód kwaśnych z  produkcji TNT i powiązanych usług doradczych (projekt  branżowy  wraz z Analizą Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2022 – Wymiana agregatów pompowych na pompowniach rozładunkowych toru 20, 51,61, 69 oraz na pompowniach ON, BM i OPP wraz z dostosowaniem układów technologicznych w BP nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej (Analiza hydrauliczna oraz optymalizacja parametrów nowych agregatów pompowych,  branża technologiczna oraz branża mechaniczna) dla EURO-SPAW;
  • 2022 – Projekt rurociągu pary DN100 z instalacji ENERIS Proeco Sp. z o.o. do Zakładu Purinowa Sp. z o.o.:
  • 2022 – Remont instalacji etanolu składającej się z bezciśnieniowego zbiornika przeznaczonego do magazynowania etanolu i instalacji napełniania/opróżniania cysterny transportowej (projekt wszystkich branż wraz z pozwoleniem na budowę) dla Wrocławskich Zakładów Zielarskich „Herbapol” S.A.;
  • 2021 – Przebudowa  istniejących stanowisk NO na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. (projekt  branżowy) dla OPW FTG Polska;
  • 2021 – Zastosowanie 3-5% roztworu nadtlenku wodoru w układzie absorpcji węzła 27-0 (projekt  branżowy) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2021 – Przebudowa estakady frontu rozładunkowego   poprzez zainstalowanie systemu przeciwupadkowego na stanowiskach NO toru normalnego froncie w   Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach (projekt branżowy) dla MICRONET Sp. z o.o.;
  • 2021 –  Dokumentacja konstrukcyjna rozprężacza wody kotłowej 11/12F302 odwadniania w GA Zakłady Chemiczne „Police” S.A.;
  • 2021 –  Zabudowa pompy podnoszącej ciśnienie wody zmiękczonej do węzła odwadniania w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen S.A (branża technologiczna oraz mechaniczna) dla AIUT Sp. z o.o.; 
  • 2020 –  Budowa systemów przeciwupadkowych na torze 408 w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim (projekt branżowy) dla MICRONET Sp. z o.o.;
  • 2020 –  Budowa pomostów obsługowych na froncie kolejowym w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim (projekt wszystkich branż wraz z pozwoleniem na budowę) dla GASSO Sp. z o.o.; 
  • 2020 –  Budowa stanowisk napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (projekt wszystkich branż) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2019 –  Rozbudowa magazynu spirytusu oraz modernizacja układów oddechowych zbiorników pośrednich spirytusu (branża technologiczna, mechaniczna wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem) dla WYBOROWA SA, Pernod Ricard Zakład w Poznaniu; 
  • 2019 –  Koncepcja wyeliminowania źródeł obciążenia ścieków powstających w węzłach absorpcji alkaicznej tlenków azotu (branża technologiczna) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2019 – Budowa stanowisk napełniania i opróżniania zbiorników transportowych na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. (projekt wszystkich branż wraz z decyzją środowiskową oraz pozwoleniem na budowę) dla OPW FTG Polska;
  • 2019 –  Modernizacja stanowiska do rozładunku wody amoniakalnej (branża mechaniczna) dla PRO-NATURA Sp. z o.o.;
  • 2018  – Budowa systemów przeciwupadkowych na froncie kolejowym nalewni bramowej w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu (projekt branżowy) dla MICRONET Sp. z o.o.;
  • 2018 –  Budowa hali namiotowej i magazynu bloków długich- MBD3 w powiązaniu z MBD2 (projekt wszystkich branż wraz z pozwoleniem na budowę) dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
  • 2018 – Modernizacja instalacji do produkcji NTO-układ schładzania wody demineralizowanej (branża technologiczna) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2018 – Ocena zagrożenia wybuchem wiaty z gazami technicznymi (branża technologiczna) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2017 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. dla NITRO-CHEM SA;
  • 2017 – Modernizacja urządzeń i układów pomocniczych na ciągu technologicznym łuskowania TNT w celu minimalizacji zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków (projekt branżowy) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2017 – Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
  • 2016 – Modernizacja węzła absorpcji NOx na potrzeby instalacji produkcyjnej DNT/TNT (projekt wszystkich branż) dla NITRO-CHEM SA;
  • 2016 – Budowa magazynu bloków długich i budynku spedycji z pracami towarzyszącymi (projekt wszystkich branż) dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
  • 2016 – Projekt parku zbiorników magazynowych wraz z orurowaniem (projekt branżowy) dla Bydgoskich Zakładów Sklejek Sklejka Multi SA;
  • 2014/15 – Projekt  instalacji odprowadzenia oparów wraz z doborem przerywaczy płomienia i zaworów oddechowych dla zbiorników przecieków, wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem (projekt technologiczno-mechaniczny) dla PERN SA;
  • 2014 – Budowa zbiornika V=2000m³ (projekt wszystkich branż) dla OLPP Sp. z o.o.;
  • 2012/13 – Projekt instalacji odprowadzenia oparów spirytusu (projekt technologiczno-mechaniczny) wraz z doborem przerywaczy płomienia i zaworów oddechowych dla WYBOROWA SA;

Zapraszamy do współpracy

Zapewniamy najwyższą jakość armatury zabezpieczającej instalacje przed wybuchem, poprzez współpracę z kompetentnymi, sprawdzonymi, a przede wszystkim, uznanymi producentami z Europy i Stanów Zjednoczonych.