• 2020 –  Budowa systemów przeciwupadkowych na torze 408 w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim (projekt branżowy) dla MICRONET Sp. z o.o.;
 • 2020 –  Budowa pomostów obsługowych na froncie kolejowym w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim (projekt wszystkich branż wraz z pozwoleniem na budowę) dla GASSO Sp. z o.o.; 
 • 2020 –  Budowa stanowisk napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (projekt wszystkich branż) dla NITRO-CHEM SA;
 • 2019 –  Rozbudowa magazynu spirytusu oraz modernizacja układów oddechowych zbiorników pośrednich spirytusu (branża technologiczna, mechaniczna wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem) dla WYBOROWA SA, Pernod Ricard Zakład w Poznaniu; 
 • 2019 –  Koncepcja wyeliminowania źródeł obciążenia ścieków powstających w węzłach absorpcji alkaicznej tlenków azotu (branża technologiczna) dla NITRO-CHEM SA;
 • 2019 –  Modernizacja stanowiska do rozładunku wody amoniakalnej (branża mechaniczna) dla PRO-NATURA Sp. z o.o.;
 • 2018  – Budowa systemów przeciwupadkowych na froncie kolejowym nalewni bramowej w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu (projekt branżowy) dla MICRONET Sp. z o.o.;
 • 2018 –  Budowa hali namiotowej i magazynu bloków długich- MBD3 w powiązaniu z MBD2 (projekt wszystkich branż wraz z pozwoleniem na budowę) dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
 • 2018 – Modernizacja instalacji do produkcji NTO-układ schładzania wody demineralizowanej (branża technologiczna) dla NITRO-CHEM SA;
 • 2018 – Ocena zagrożenia wybuchem wiaty z gazami technicznymi (branża technologiczna) dla NITRO-CHEM SA;
 • 2017 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. dla NITRO-CHEM SA;
 • 2017 – Modernizacja urządzeń i układów pomocniczych na ciągu technologicznym łuskowania TNT w celu minimalizacji zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków (projekt branżowy) dla NITRO-CHEM SA;
 • 2017 – Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
 • 2016 – Modernizacja węzła absorpcji NOx na potrzeby instalacji produkcyjnej DNT/TNT (projekt wszystkich branż) dla NITRO-CHEM SA;
 • 2016 – Budowa magazynu bloków długich i budynku spedycji z pracami towarzyszącymi (projekt wszystkich branż) dla CIECH Pianki Sp. z o.o.;
 • 2016 – Projekt parku zbiorników magazynowych wraz z orurowaniem (projekt branżowy) dla Bydgoskich Zakładów Sklejek Sklejka Multi SA;
 • 2014/15 – Projekt  instalacji odprowadzenia oparów wraz z doborem przerywaczy płomienia i zaworów oddechowych dla zbiorników przecieków, wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem (projekt technologiczno-mechaniczny) dla PERN SA;
 • 2014 – Budowa zbiornika V=2000m³ (projekt wszystkich branż) dla OLPP Sp. z o.o.;
 • 2012/13 – Projekt instalacji odprowadzenia oparów spirytusu (projekt technologiczno-mechaniczny) wraz z doborem przerywaczy płomienia i zaworów oddechowych dla WYBOROWA SA;